Vinjetti Menu
 
     
 

KROMFOHRLÄNDEREIDEN GEENITUTKIMUKSISTA
tilanne tammikuussa 2011

Kromfohrländereiden verinäytteitä on kerätty koirien DNA-pankkiin yhteensä 237 koirasta. Kokonaisnäytemäärä sisältää 184 suomalaisen (Suomen rekisterissä olevan koiran) ja 53 saksalaisen koiran näytteet. DNA-pankki on rodun kannalta merkittävä hanke. Sen avulla voidaan selvittää rodun perimän monimuotoisuutta ja auttaa tutkimusprojekteja perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi.

Kromfohrländereillä esiintyy useita perinnöllisiä sairauksia ja niiden geenitaustojen selvittäminen on tärkeää sairauksien vastustamiseksi. Perimän monimuotoisuuden selvittäminen ja vaaliminen ovat myös ensisijaisien tärkeitä asioita rodun tulevaisuudelle.

TUTKITTAVAT SAIRAUDET

Geenipankkiin on kerätty ensisijaisesti perinnölliseksi katsottuihin sairauksiin sairastuneiden koirien ja näiden lähisukulaisten näytteitä. Sairauskohtaisista lukumääristä DNA-pankissa on eniten epilepsiaa sairastavia koiria, yhteensä 40 koirasta, joista n. kolmannes on saksalaisia. Lisäksi DNA-pankissa on näyte 11 mahdollisesti epileptisestä koirasta (koira saanut vain yhden kohtauksen).  Krommien epilepsian periytyvyyttä on selvitelty mm. LUPA-projektissa, mutta läpimurtoa ei toistaiseksi ole vielä saavutettu ja tutkimukset jatkuvat.

Epileptikkojen lisäksi DNA-pankissa on yksittäisiä erilaisista sairauksista kärsivien koirien näytteitä. Toiseksi eniten näytteitä, yhteensä 17, on aroista tai aggressiivisista koirista ja hammaspuutoksia on raportoitu 9 koiralla.  Yksittäisiä näytteitä on myös kaihia ja hyperkeratoosia sairastavista krofohrländereistä.

GENEETTINEN MONIMUOTOISUUS

Kromforhländereiden perimää on tutkittu n. 200 koirasta mm. MHC-geenien ja mikrosatelliittimarkkereiden avulla. Tuloksista on raportoitu rotuyhdistykselle ja omistajille erikseen.  Rodun perimä on kapea, mutta pysynyt yllättävän heterotsygoottisena eli eriperintäisenä mm. MHCII- geenien suhteen. 

OLEN OSALLISTUNUT, MUTTA EN OLE SAANUT TULOKSIA

Jotta tuloksista voidaan tiedottaa, tarvitsemme ajantasaiset yhteystietosi ja luvan tulosten luovuttamiseen yhdistykselle. Saat tulokset päivittämällä yhteystietosi ja samalla koirasi terveystiedot.

TERVEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Terveystietojen jatkuva päivittäminen on erittäin tärkeää.   Jotta tutkimuksessa on mahdollista päästä tuloksiin, on terveys- ja sairaustietojen oikeellisuus ensiarvoisen tärkeää! Ja jotta terveystiedot ovat myös yhdistyksen omassa käytössä ja voidaan huomioida suunniteltaessa tulevia pentueita, täytyy ne toimittaa myös yhdistykselle ja muistaa antaa yliopiston kaavakkeessa luovutuslupa yhdistyksen käyttöön.

Terveystietojen päivittäminen yhdistykselle

OSALLISTUMINEN

Osallistua voi edelleen! Etenkin yli 8-vuotiaiden, terveiden koirien näytteille on käyttöä. Myös kaikkien rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien oireita omaavien koirien näytteet ovat erittäin tervetulleita. Yhdistyksen on tarkoitus järjestää joukkonäytteenottotilaisuus vuoden 2011 aikana.

http://koirangeenit.fi/osallistuminen

 

Kromfohrländeryhdistyksen ja tutkimusryhmän välisenä yhteyshenkilönä toimii Viivi Snellman yhdistyksen jalostustoimikunnasta. Hän pitää yhteyttä tutkimusryhmään ja seuraa kartoituksen edistymistä ja raportoi siitä yhdistykselle. Hän tiedottaa myös henkilökohtaisesti kaikkien tutkimukseen osallistuneiden koirien omistajille tuloksista, heti kun niitä on saatavilla.

Lisätietoa:

Viivi Snellman
viivi.snellman at iki.fi (parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse)
p. 050 530 8970

Logo
     
 
 
 
Etusivu Yhdistys Lšnderi Galleria Pentuja Kasvattajia Harrasta Linkit Foorumi