Vinjetti Menu
 
     
 

ROTURISTEYTYSPROJEKTI

Suomen kromfohrländer ry:llä on käynnissä selvitystyö mahdollisuuksista parantaa rodun geneettistä monimuotoisuutta sekä turvata rodun terveys. Yhtenä ratkaisuna näihin kysymyksiin on tutkittu roturisteytystä johonkin toiseen rotuun tai useampaan rotuun.

Keväällä 2011 lähestyimme ensimmäisen kerran Suomen kennelliiton jalostustieteellistä toimikuntaa koskien roturisteytystä. Silloin esittelimme rodun tilanteen terveys- ja taustatietojen sekä rodusta tehtyjen tieteellisten tutkimusten valossa. Saimme roturisteytystä puoltavan vastauksen (JTT 2011/04).

Tämän vastauksen pohjalta on yhdistyksen piirissä lähdetty tarkemmin tutkimaan roturisteytystä. Kesällä 2011 toteutettiin kasvattajille kysely, jossa kartoitettiin kasvattajien käsityksiä koskien rodun tilannetta ja jalostusmahdollisuuksia, sekä halukkuutta osallistua mahdolliseen risteytysprojektiin. Syksyllä pidetyn, risteytyshankkeeseen keskittyneen, kaikille avoimena kasvattajapäivän aikana perustettiin erillinen roturisteytystyöryhmä, johon kasvatuskollegion lisäksi olivat vapaita osallistumaan myös rodun tulevaisuudesta kiinnostuneet harrastajat. Syksyllä avattiin myös kaikille avoin kysely, jossa rodusta kiinnostuneiden on mahdollista kertoa mielipiteensä ja ilmaista mahdollinen halukkuutensa hankkeeseen osallistumiseen. Alkuvuodesta 2012 järjestettiin roturisteytystapaaminen, jossa jäsenistölle kerrottiin roturisteytysryhmän työn tuloksista.

Molempien kyselyiden ja tapaamisissa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta, että rodun harrastajat ovat aktiivisia sekä laajasti kiinnostuneita ja halukkaita huolehtimaan rodun hyvinvoinnista. Rotuun sinänsä ollaan pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä, mutta roturisteytystä toivotaan laajemman jalostuspohjan ja terveyden turvaamiseksi. Sekä jäsen- että kasvattajakyselyissä on erityisesti korostettu luonteen merkitystä ja kromfohrländer halutaan säilyttää koirana, joka vastaa tulevaisuudessakin rotumääritelmässä esitettyä luonnehdintaa rodusta: ”Vilkas, hyväluonteinen. Kaikin puolin miellyttävä ja uskollinen seurakoira”.

Tässä vaiheessa tutkitaan seuraavan neljän rodun soveltuvuutta toiseksi osapuoleksi: tiibetinterrieri, parsonrusselinterrieri, keskikokoinen villakoira ja karkeakarvainen kettuterrieri. Roduista parsonrusselinterrieri ja karkeakarvainen kettuterrieri lienevät lähinnä rodun kantakoiraa, mutta ovat molemmat metsästyskoirarotuja. Tiibetinterrieri ja villakoira kuuluvat kromofohrländerin tavoin ryhmään FCI9, seurakoirat. Nämä neljä rotua perusteluineen on esitetty jalostustieteelliselle toimikunnalle keväällä 2012. Vastauksessaan toimikunta toteaa, että mikä tahansa roduista on mahdollinen mutta ”risteytykseen käytettävät yksilöt on valittava todella tarkasti ja erityisesti luonteen kanssa pitäisi olla kriittisiä”. Jalostustieteellinen toimikunta tukee roturisteytysprojektia esittämillämme ensisijaisilla tavoitteilla: terveys ja geneettinen monimuotoisuus sekä luonne (JTT 2012/2).

Tässä vaiheessa etsitään mahdollisia yksilöitä kustakin rodusta ja kartoitetaan niiden terveystaustoja. Tavoitteena on, että ensimmäiset risteytyspentueet voisivat syntyä jo vuoden 2013 aikana.


Lisätietoa:

Viivi Snellman
viivi.snellman at iki.fi (parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse)
p. 050 530 8970

Suomen kromfohrländer ry
Kasvatuskollegion ja risteytystyöryhmän puheenjohtaja
Saksan ja Sveitsin jalostusyhteistyön sekä Lohen ryhmän yhteyshenkilö

Logo
     
 
 
 
Etusivu Yhdistys Lšnderi Galleria Pentuja Kasvattajia Harrasta Linkit Foorumi