Jäsenyys

Uudet jäsenet ja omien jäsentietojen muutos 

Jäsenhakemus ja omien tietojen päivitys jäsensivuilla.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksulaskuja ei postiteta erikseen, vaan jokainen jäsen maksaa jäsenmaksun itsenäisesti alla olevilla tiedoilla!

Maksajan nimi tulee olla jäsenen nimi eli sen henkilön nimi, jonka nimellä lehtikin tulee. Kaikilla on käytössä sama viite eikä henkilökohtaisia laskuja lähetetä.

Tilinumero ja viite

Tilinumero: FI62 2018 1800 0125 30 (BIC: NDEAFIHH)
Saaja: Suomen Kromforländer ry
Viitenumero: 1106

Jäsenmaksun suuruus

Normaali jäsenmaksu 25 € (sisältää Länderi-lehden)

Perheen 2. jäsen maksaa 10 €. Perheen muut jäsenet maksavat 5 €.

Kasvattajamaksu

Kasvattaja maksaa ylläolevan mukaisen jäsenmaksun ja sen lisäksi kasvattajamaksun 15 €. Kasvattajalista julkaistaan Länderi-lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.